skip to Main Content
(709) 922-2942 info@nunatsiavutstories.ca Nunatsiavut Government Inuttitut English

Littâjuk

Angiggak > Littâjuk

Tânna  isumatsasiunik pigiasigiamut  Nunatsiavut Unikkausiginnik pigiasilaukKuk Kanga atuatsinimmut sivuppiataugutitsaujuni allataumajuni sivulliusimajunik jârimut katimanet Nunatsiavut PiusituKagalanik katimanet (2016, 2014 & 2013). Ilangiujut sivuppiatitaugumajut, pitaKalaukKuk adjigejunik uKausinnik pitaKagiaKajuk ununisanik inutuKannik ilautillugit piusituKannut ilingajuit pivitsaujunik inigijattini. Tânna  kajusiutigatsak  Nunatsiavut Unikkausinginnik Kagitaujattigut sakKititsisongugiamut inunnik  Nunatsiavummiunik iluagut adjigengitunut Kagitaujattigut pivitsaujunik, ilauKatautillugit piusiliutausimajut, taKajâgatsait amma adjinguat.  Tânna  katititsivuk Nunatsiavut kavamangata (NG) mânaujuk piusituKangita pivitsanginnut suliagisimajangita  Torngâsok IlikKusiliginimmut Ininganut, suliatsaKatsainalautluni apitsukatanimmut  Nunatsiavummiunik, amma piluattumik inutuKannik, sivungagut sakKititaukKâtinagu  NG-kut.

Tânna suliak kiugutaugutik pigumajaulagittunut amma pigumajanginnut  Labrador Inuit, amma ikajunialluni tigumiasongugiamut uKausikkut piusituKannik piulimajaunialittilugit sivunittinut Kaijunut  amma nunaliujuni unikkauset pigiallatâniatilugit pimmagiuluni ilangat  Nunatsiavut piusituKallagingit.

Littâjuk

Tânna  isumatsasiunik pigiasigiamut  Nunatsiavut Unikkausiginnik pigiasilaukKuk Kanga atuatsinimmut sivuppiataugutitsaujuni allataumajuni sivulliusimajunik jârimut katimanet Nunatsiavut PiusituKagalanik katimanet (2016, 2014 & 2013).

ĸaujisapvik

25 Ikajuktauvik Road
P.O. Box 430, Nain, NL, A0P 1L0

 

Back To Top